Het Aandachtcentrum Lelystad is een nieuw initiatief voor alle inwoners van Lelystad die behoefte hebben aan een luisterend oor of een vraag hebben over onderwerpen die te maken hebben met hun geluk.

‘Voor veel inwoners is het lastig om zelf de telefoon te pakken. Door hen op afgesproken tijden te bellen zullen meer inwoners regelmatig bereikt worden’, zegt wethouder Jack Schoone. ‘Ik zie dat door deze manier van werken mensen makkelijker toegang hebben tot alle activiteiten die georganiseerd worden.’

Inwoners kunnen het nummer 088-7878809 ook bellen wanneer zij niet goed weten bij wie ze met hun vraag terecht kunnen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over mantelzorg, gevoelens van eenzaamheid of somberheid, geldproblemen of verslavingen. De medewerkers van het Aandachtcentrum verwijzen door naar de juiste organisatie in Lelystad.

Luisterend oor
Tijdens de feestdagen was het telefoonnummer van het Aandachtcentrum al bereikbaar voor een luisterend oor. Trudy is een van de mensen die hier al gebruik van maakt. ‘Ik heb een moeilijke tijd achter de rug na het overlijden van mijn moeder en oudste zoon. Ook mijn verstandelijk gehandicapte jongste zoon vraagt veel aandacht. Het is erg fijn om te weten dat ik bij het Aandachtcentrum altijd terecht kan met mijn verhaal. We hebben een vaste belafspraak. Het is voor mij een belangrijke steun. Ik word telkens gemotiveerd om in beweging te komen en niet bij de pakken neer te gaan zitten.’

Jongeren
Speciale aandacht heeft het Aandachtcentrum voor de jongeren in Lelystad. Hiervoor komt er in samenwerking met de jongeren van Challenge Up van Welzijn Lelystad een aparte promotiecampagne. Het de bedoeling dat het uitgroeit tot een initiatief voor en door jongeren. Zij doen dit in het kader van hun maatschappelijke diensttijd.

Ervaringsdeskundigen
Een bijzonder aspect van het Aandachtcentrum is de inzet van ervaringsdeskundigen. Wie daar behoefte aan heeft kan in contact komen met iemand die begrijpt wat er in hem of haar omgaat. Het kan daarbij gaan om een ex-mantelzorger die ervaring heeft met dementie, een jongvolwassene die heeft leren omgaan met angsten en depressie, of iemand die in de schuldhulpverlening heeft gezeten.

Vrijwilligers
Het Aandachtcentrum is grotendeels opgezet met vrijwillige medewerkers, waaronder ervaringsdeskundigen. Zij krijgen daarbij professionele ondersteuning en training bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het Aandachtcentrum Lelystad is een initiatief van Liane Wolfert (Bureau LWPC) en Saskia Schurman (Eigenwijze Saskia).

Meer informatie
Kijk op www.aandachtcentrum-lelystad of bel naar 088-7878809 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 19.00 uur, op zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur, spreek buiten deze tijden de voicemail in en we bellen zo spoedig mogelijk terug).

Op de foto v.l.n.r. Trudy Dipowirono, Jennefer Vlug (Challenge Up / Welzijn Lelystad) en wethouder Jack Schoone. (Foto: Fotostudio Wierd)